KOLEJNE KOMPUTERY TRAFIŁY DO SZKÓŁ NA TERENIE NASZEJ GMINY

22 października br. na rzecz placówek oświatowych z terenu Gminy Bodzanów przekazanych zostało 21 zestawów komputerowych.
Sprzęt komputerowych wraz z osprzętem zakupiony został przez Gminę w ramach umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szerokopasmowego internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Wartość otrzymanego dofinansowania wyniosła 74 991,00 zł.
Sprzęt służyć będzie do realizacji przez uczniów z rodzin wielodzietnych (3+) zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wyświetlono: 96

Facebook.com Twitter.com