KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PŁOCKU

W związku z zagrożeniem spowodowanym awarią kolektora przesyłającego część ścieków z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka" i spustem ścieków do Wisły, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku zakazuje:

- do odwołania pojenia wodą z Wisły zwierząt gospodarskich i domowych oraz odradza połowu ryb z rzeki,

- wypasu zwierząt wzdłuż koryta Wisły,

- stosowania w żywieniu zwierząt gospodarskich zielonek, siana oraz sianokiszonek zebranych w okresie  zagrożenia skażenia ściekami.

Kontakt telefoniczny w sytuacjach kryzysowych: 607102604, 603330954, 603330976

Wyświetlono: 21

Facebook.com Twitter.com