Numery  telefonów

 Tel.  24/ 2607006

         24/ 2607083

         24/ 2607738

 Fax. 24/ 2607065

 

Wójt Gminy Bodzanów nr wew. 125


Sekretarz Gminy nr wew. 123

Sekretariat/kancelaria ogólna nr wew. 125

Stanowisko ds. kadr i obsługi Rady Gminy nr wew. 127

Stanowisko ds. oświaty nr wew. 146

Stanowisko ds. promocji, współpracy z organizacjami pozarządowymi i archiwum, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych nr wew. 128

Stanowisko ds. obsługi sieci teleinformatycznej nr wew. 121

 

Skarbnik Gminy  nr wew. 132

Zastępca głównej księgowej, stanowisko ds. księgowości budżetowej nr wew. 133

Stanowisko ds. rozliczeń oświaty i płac nr wew. 133

Stanowisko ds. księgowości budżetowej nr wew. 133

Stanowisko ds. księgowości budżetowej nr wew. 146

Stanowisko ds. wymiaru podatku nr wew. 134

Stanowisko ds. księgowości podatkowej nr wew. 134


Referat Inwestycji 

Kierownik Referatu nr wew. 130
+48 798 858 528
+48 500 045 918

Stanowisko ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami nr wew. 130

Stanowisko ds. inwestycji nr wew. 138

Stanowisko ds. zamówień publicznych nr wew. 138


Referat Infrastruktury

Kierownik Referatu nr  wew. 139
+48 501 703 399
+48 504 251 271

Stanowisko ds. rozliczeń i eksploatacji nr wew. 129

Stanowisko ds. eksploatacji i utrzymania dróg nr wew. 129

Stanowisko ds. gospodarki materiałowej i funduszu sołeckiego nr wew. 129

 

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Kierownik Referatu nr wew. 150

Stanowisko ds. ochrony środowiska nr wew. 151

Stanowisko ds. rolnictwa nr wew. 152

Stanowisko ds. gospodarki odpadami nr wew. 150

 

Urząd Stanu Cywilnego Referat Spraw Obywatelskich

Kierownik Referatu nr wew. 135

Zastępca Kierownika USC, Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej

i alkoholi nr wew. 135

 

Inspektor Ochrony Danych, Stanowisko ds. obronnych, bezpieczeństwa

i zarządzania kryzysowego nr wew. 141

 

Wodociągi i Kanalizacja Gminy Bodzanów

Kierownik WiK nr wew. 142

Stanowisko ds. administracyjnych, rozliczeniowo-windykacyjnych i ochrony

danych osobowych nr wew. 140

Stanowisko ds. eksploatacji infrastruktury wodno-ściekowej nr wew. 140


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie

Kierownik GOPS nr wew. 143

Pomoc społeczna nr wew. 131, 143

Dział Świadczeń Rodzinnych nr wew. 144
Fax: 24 2607065


Biblioteka Centrum Kultury w Bodzanowie
+48 519 357 295


Filia Biblioteki Centrum Kultury w Miszewie Murowanym
+48 798 455 966