Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie

57 9011 0005 0970 0547 2000 0500 – opłata za gospodarowania odpadami komunalnymi

06 9011 0005 0970 0547 2000 0060 – podatek od nieruchomości, podatek rolny, opłata skarbowa, opłata za wydanie zaświadczenia, opłata za wydanie odpisów aktów USC, opłata za złożone pełnomocnictwo, czynsze

49 9011 0005 0970 0547 2000 0450 - pobór wody i odprowadzenie ścieków

09 9011 0005 0970 0547 2000 0200 - dotacje, udziały, rozliczenia z US, wadia

Stawka prowizji bankowej od wpłat gotówkowych na rachunki Gminy Bodzanów wynosi 1,00 zł.