Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie informuje, że od 1 kwietnia 2016 roku będą przyjmowane wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego. Wnioski można uzyskać w GOPS Bodzanów. Informacji udzielają pracownicy GOPS:

Joanna Karwowska

Eliza Piątkowska

tel. 24/2607908

tel. 24/2607006 wew. 144

Infolinia   “Rodzina 500 plus” - tel. 22 695 71 22