Inspektor Ochrony Danych

Katarzyna Wolińska
24 2607006 wew. 141
k.wolinska@bodzanow.pl