Kwestionariusz dla uczestników poszczególnych etapów łańcucha żywnościowego dotyczący efektów epidemii COVID-19

Ankieta skierowana jest do organizacji, związków i stowarzyszeń reprezentujących interesy rolników i firm łańcucha żywnościowego. Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 15 minut, a termin na jej przesłanie upływa 30 listopada 2020 r.  - https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Other_operators

Wyświetlono: 29

Facebook.com Twitter.com